ยินดีต้อนรับ :

สรุปยอดผู้สมัคร


จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ N
จำนวนที่เปิดรับ 48 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 3 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 3 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 1 คู่
คงเหลือ 45 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ P-
จำนวนที่เปิดรับ 32 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 3 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 3 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 0 คู่
คงเหลือ 29 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ MIX P-
จำนวนที่เปิดรับ 24 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 0 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 0 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 0 คู่
คงเหลือ 24 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ P
จำนวนที่เปิดรับ 24 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 1 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 1 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 1 คู่
คงเหลือ 23 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ OPEN
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 1 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 0 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 0 คู่
คงเหลือ 16 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (BS U13)
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 1 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 0 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 0 คู่
คงเหลือ 16 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (BS U15)
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 1 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 0 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 0 คู่
คงเหลือ 16 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (BS U17)
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 1 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 0 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 0 คู่
คงเหลือ 16 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ หญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (BS U13)
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 0 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 0 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 0 คู่
คงเหลือ 16 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ หญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (BS U15)
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 0 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 0 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 0 คู่
คงเหลือ 16 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ หญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (BS U17)
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 0 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 0 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 0 คู่
คงเหลือ 16 คู่