ยินดีต้อนรับ :
ประเภทการแข่งขัน เงินรางวัล และอุปกรณ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬาแบดมินตันให้เป็นที่นิยมแพร่หลาย
2. เพื่อสนับสนุนให้นักกีฬาแบดมินตันสมัครเล่นมีโอกาสแข่งขันมากขึ้น และเพื่อพัฒนาฝีมือ
3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด


ประเภทมือ :

ประเภทคู่มือ N 48 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out )
ประเภทคู่มือ P- 32 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out )
ประเภทคู่มือ MIX P- 24 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ ) Knock out)
ประเภทคู่มือ P 24 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคู่มือ OPEN 16 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)

ชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (BS U13)
ต้องไม่เกิดก่อน ปี 2552

 

16 คู่ (แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ) Knock out)
หญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (GS U13)
ต้องไม่เกิดก่อน ปี 2552
16 คน(แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (BS U15)
ต้องไม่เกิดก่อน ปี 2550
16 คน(แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
หญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (GS U15)
ต้องไม่เกิดก่อน ปี 2550
16 คน(แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (BS U17)
ต้องไม่เกิดก่อน ปี 2548
16 คน(แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
หญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (GS U17)
ต้องไม่เกิดก่อน ปี 2548
16 คน(แบ่งกลุ่มที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)

 - นักกีฬาต้องลงทำการแข่งขันในระดับมือของตนเอง หรือระดับที่สูงกว่า หากพบว่าลงทำการแข่งขันในระดับมือที่ต่ำกว่า คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถพิจารณาปรับให้แพ้ได้ทันที  ทั้งนี้ ระดับมือต้องผ่านการประเมินมือจากคณะกรรมการ

    

  

                                                        

 ประเภทที่เปิดทำการแข่งขัน ชนะเลิศ รองฯ 1 รองฯ 2 รองฯ 2
ประเภทคู่มือ N 8,000 4,000 1,000 1,000
ประเภทคู่มือ P- 8,000 4,000 1,000 1,000
ประเภทคู่มือ Mix P- 8,000 4,000 1,000 1,000
ประเภทคู่มือ P 8,000 4,000 1,000 1,000
ประเภทคู่มือ OPEN 10,000 6,000 1,500 1,500
ชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (BS U13) 1,500 1,000 500 500
หญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (GS U13) 1,500 1,000 500 500
ชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (BS U15) 1,500 1,000 500 500
หญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (GS U15) 1,500 1,000 500 500
ชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (BS U17) 1,500 1,000 500 500
หญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (GS U17) 1,500 1,000 500 500

**ไม่ลดเงินรางวัล ทุกรุ่น-ทุกประเภท**

 

อัตราค่าสมัคร

ค่าสมัคร

คู่ละ 800 บาทต่อคู่

เด็ก  500 บาทต่อประเภท

**รุ่นเด็กไม่เสียค่าลูกแบด**


ลูกแบดที่ใช้แข่งขัน : รายการนี้ใช้ VICTOR Champion No.1 ในการแข่งขัน
 

คูปองชุดละ : 200 บาท /คูปองสติ๊กเกอร์ 10 ดวง 

**รุ่นเด็กไม่เสียค่าลูกแบด**