ยินดีต้อนรับ :

สรุปยอดผู้สมัคร


จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ US/S หญิงคู่
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 0 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 0 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 0 คู่
คงเหลือ 16 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ US/S คู่ผสม ชาย+หญิง
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 1 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 0 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 0 คู่
คงเหลือ 16 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ US
จำนวนที่เปิดรับ 24 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 2 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 0 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 0 คู่
คงเหลือ 24 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ S/N
จำนวนที่เปิดรับ 24 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 1 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 0 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 0 คู่
คงเหลือ 24 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ 90+ (รวมกันแล้ว ไม่เกิน N) เริ่มต้นอายุ 40 ปี เกิดก่อน พ.ศ. 2525 มือคุม 1 คน ต้องไม่เกิน P- และไม่เคยลงเล่นระดับ มือ P
จำนวนที่เปิดรับ 24 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 0 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 0 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 0 คู่
คงเหลือ 24 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ P-/P
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 0 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 0 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 0 คู่
คงเหลือ 16 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ N/P-
จำนวนที่เปิดรับ 24 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 0 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 0 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 0 คู่
คงเหลือ 24 คู่