ยินดีต้อนรับ :

 

 

 สอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ 

  จินต์   0850235857

 


 

โมเดลประเมินมือ
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจะประเมินคะแนน ดังนี้
นักกีฬาในมือระดับ US= 1 คะแนน       
นักกีฬาในมือระดับ  S = 2 คะแนน     
นักกีฬาในมือระดับ  N = 3 คะแนน      
นักกีฬาในมือระดับ  P- = 4 คะแนน     

นักกีฬาในมือระดับ  P = 5 คะแนน

นักกีฬาในมือระดับ  P+ = 6 คะแนน  

 

นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันเมื่อประเมินมือทั้งคู่แล้ว ลงแข่งขันคะแนน รวมกัน ต้องตามเงื่อนไข ดังนี้
ระดับ US  ประมาณ  3 คะแนน 

ระดับ  S ประมาณ 4 คะแนน

ระดับ  N ประมาณ 6 คะแนน

ระดับ  P- ประมาณ 8 คะแนน

ตัวอย่าง  แม่เอ๋ มือ US = 1 คะแนน คู่กับ พี่เอกอึด มือ N =3 คะแนน

รวมทั้งคู่ 4 คะแนน กรณีนี้ลงได้ ต่ำสุดคือ มือ S

  

 


ประชาสัมพันธ์
ลำดับหัวข้อเอกสาร